ระบบรับสมัคร : กรมชลประทาน
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ ๑๕
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบ (คนพิการ)

คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการแต่งกาย

คลิกดาวน์โหลด แผนที่สนามสอบ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทาง

คลิกดาวน์โหลด แผนผังห้องสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป