ประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.นายช่างไฟฟ้าปฏฺิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เลื่อนการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เลื่อนการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.นายช่างไฟฟ้าปฏฺิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบหมายเลข ๒ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.นายช่างไฟฟ้าปฏฺิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกดาวน์โหลด ผังโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการแต่งกาย

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10.นายช่างไฟฟ้าปฏฺิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏฺิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน