ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเเข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารเพื่อใช้สำหรับการเรียกรายงานตัวของกรมชลประทาน


ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน