ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สำนักชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัคร (คนพิการ) เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังที่นั่งสอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังโรงเรียนชลประทานวิทยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป