ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการสอบเเข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ประกาศคณะกรรมการสอบเเข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการสอบเเข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการสอบเเข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน