ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกียวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์: (0) 2241-7555

หมายเหตุ : กรมชลประทาน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://rid.job.thai.com

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (แก้ไข)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (แก้ไข)

*หมายเหตุ*  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-2417555

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังโรงเรียนชลประทานวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางไป โรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน